ร้อยไหมล๊อค

ร้อยไหม(THREAD LIFT) เรื่องจริง หรืออิงนิยาย..เกี่ยวกับการร้อยไหมยกหน้า? 👉ไหมที่ไหนๆ ก็เหมือนๆกัน? ข้อเท็จจริง…